Skolans huvudman

Skolans huvudman är Pingstförsamlingarnas Skol- och Kursverksamhets (PSK). I mer än 50 år har PSK bedrivit folkhögskoleverksamhet och driver även June Folkhögskola i Jönköping, Kaggeholms Folkhögskola i Stockholm, Umeå Folkhögskola i Umeå och Mariannelunds Folkhögskola i Mariannelund. Vinga folkhögskola, som startades 2018, är PSK:s nyaste skola.

Enligt PSK:s måldokument är syftet med verksamheten ”Att bedriva folkhögskoleverksamhet på kristen grund och i kristen anda” med visionen ”Att se människor växa kunskapsmässigt, socialt, personligt och andligt och tillsammans utveckla samhälle och församling.”

Vår målsättning är att skolan ska få vara en mötesplats för både människor och idéer med den kristna människosynen i centrum, både i undervisning och i skolans övriga arbete. Skolan ska utgöra en naturlig och aktiv del av pingstförsamlingarnas gemensamma arbete.