ALLMÄN KURS – GYMNASIENIVÅ

 • Vill du läsa in behörighet för högskola, yrkeshögskola eller annan eftergymnasial utbildning?
 • Vill du göra det tillsammans med vuxna människor med olika bakgrund och livserfarenheter?
 • Vill du utvecklas i ditt språk, utmanas i dina kunskaper och växa som människa?

Då ska du söka allmän kurs på gymnasienivå.

Allmän kurs på gymnasienivå är för dig som fyllt 18 år och som vill påbörja en gymnasieutbildning eller komplettera en svensk eller utländsk gymnasieutbildning. Omfattningskravet för gymnasiestudier är 1-3 år. Hur lång tid det tar beror på din studiebakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet.

KURSINNEHÅLL

Hos oss har du möjlighet att nå behörighet i följande kurser:

 • Svenska/Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Matematik 1 och 2
 • Engelska 5 och 6
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2
 • Historia 1a1 och 1a2
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2
 • Religion

Vissa terminer erbjuds även kurserna Naturkunskap 2 och Samhällskunskap 2. Du kan söka till Allmän kurs på gymnasienivå även om du inte har klarat engelska och matematik på grundläggande nivå.

Förutom behörighetsgivande ämnen kommer du även att ha följande ämnen på ditt schema:

 • Klassråd och livskunskap
 • Profiltid (till exempel kreativ svenska, kreativ engelska, kreativ produktion, internationell och bibel)

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

På folkhögskola kallas de studerande för deltagare. Vi tror att delaktighet är en förutsättning för lärande och därför är det viktigt att du och alla i gruppen är närvarande på lektionerna. Genom klassråd och skolråd finns det även möjlighet att påverka frågor som rör studierna och skolans verksamhet i stort.

Vår undervisning bygger på samtal, diskussioner och samarbete i grupp eftersom vi tror att vi lär oss tillsammans och kan nå viktiga insikter genom att dela livserfarenheter. Lärarna använder inte prov i någon högre utsträckning, utan varierar både examinationsformer, arbetssätt och undervisningsupplägg genom olika kreativa uttryckssätt.

För oss är det viktig att innehållet i undervisningen känns relevant och viktigt. Därför samarbetar vi ibland mellan olika ämnen genom att arbeta med teman utifrån samhällsaktuella frågor, till exempel integration, jämställdhet och klimat. Under läsåret anordnar vi även studiebesök och resor.

RELATIONER OCH GEMENSKAP

På Vinga folkhögskola strävar vi efter goda relationer och en varm gemenskap. Ett viktigt inslag under skoldagarna är fikarasten på förmiddagen, där personal och deltagare från olika kurser får möjlighet att mötas och lära känna varandra. Under terminerna anordnas även gemenskapsdagar och resor både inom och utanför Sverige.

Under din studietid kommer du att gå i en klass tillsammans med cirka 20 andra deltagare. En av lärarna kommer att vara din mentor och hjälpa dig att planera dina studier. Genom regelbundna samtal vill mentorn stötta dig under din studietid. Skolan erbjuder även kontakt med studievägledare och kurator.

STUDIEOMDÖME OCH INTYG

På folkhögskolan får du inte betyg i varje ämne utan behörighet i de kurser du klarar. Om du har studerat ett år på heltid (eller motsvarande tid på deltid) har du rätt till ett studieomdöme. Det är en är helhetsbedömning av din studieförmåga och sätts utifrån en sjugradig skala:

4     – Utmärkt studieförmåga
3,5  – Mycket god – Utmärkt studieförmåga
3     – Mycket god studieförmåga
2,5  – God – Mycket god studieförmåga
2     – God studieförmåga
1,5  – Mindre god – God studieförmåga
1     – Mindre god studieförmåga

Om du har nått behörighet i kurserna som ger grundläggande behörighet kan du sedan med studieomdömet söka till högskolan via folkhögskolans kvot.

När du avslutar dina studier hos oss får du ett kursintyg och ett behörighetsintyg där det framgår vilka kurser du klarat, ditt studieomdöme samt hur lång tid och i vilken omfattning du har studerat på skolan. Om du har klarat en grundläggande behörighet kommer du även att få ett SeQF-intyg som kan användas för studier i Europa.


ANSÖKAN OCH ANTAGNINGSPROCESS 

Ansökan till höstterminen 2024 är öppen. Ansök till kursen genom att klicka här och skapa ett konto på Schoolsoft. Om din ansökan är komplett med bifogade betyg från tidigare studier på grund- eller gymnasienivå kontaktar vi dig på telefon om du är aktuell för någon av våra klasser.

Ansökningsperioden är 20 mars-31 maj. Skickar du in din ansökan under ansökningsperioden har du större chans att bli antagen. Det går även att ansöka efter sista ansökningsdag, men då kontaktar vi dig i mån av plats.

SNABBFAKTA OM KURSEN

Kurslängd: 1-3 år

Kurstider: 21 augusti – 19 december & 8 januari – 5 juni

Plats: Vinga Folkhögskola

Lektionstid: Mån-fre, ca 9-15

CSN-berättigad: Ja

Kostnader:  1500 kr/termin
+ 300kr/termin för leasing av Chromebook

Antagningsvillkor: godkänt i SV/SVA på grundläggande nivå

Ansökningsperiod inför höstterminen: 20 mars-31 maj.

Kontaktuppgifter: Helena Andersson