ALLMÄN KURS – GRUND

Vill du läsa in behörighet för gymnasiet, yrkesutbildning eller ökade jobbchanser?

Vill du göra det tillsammans med vuxna människor med olika bakgrund och livserfarenheter?

Vill du utvecklas i svenska språket, utmanas i dina kunskaper och växa som människa?

Då ska du söka allmän kurs på grundnivå.

Allmän kurs på grundnivå är för dig som fyllt 18 år. Kursen är 2-4 terminer lång. Hur lång tid det tar beror på din studiebakgrund, dina kunskaper i svenska språket och din kunskapsutveckling. Här kan du med utländsk bakgrund studera svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SAS Grund), som är nivån efter SFI D.

KURSINNEHÅLL OCH INTYG

När du studerat minst ett år hos oss får du ett intyg. Om du blivit godkänd i några ämnen får du ett papper där det står vilka behörigheter du klarat när du slutar på skolan. Behörigheterna fungerar på samma sätt som betyg när du söker jobb eller vidare studier.

Hos oss har du möjlighet att få behörighet i följande ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Matematik
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Förutom behörighetsgivande ämnen kommer du även att ha följande ämnen på ditt schema:

  • Klassråd och livskunskap
  • Profiltid (till exempel kreativ svenska, kreativ engelska, bibel, kreativ produktion och internationell)

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

På folkhögskola kallas de studerande för deltagare. Vi tror att delaktighet är en förutsättning för lärande och därför är det viktigt att du och alla i gruppen är närvarande på lektionerna. Genom klassråd och skolråd finns det även möjlighet att påverka frågor som rör studierna och skolans verksamhet i stort.

Vår undervisning bygger på samtal, diskussioner och samarbete i grupp eftersom vi tror att vi lär oss tillsammans och kan nå viktiga insikter genom att dela livserfarenheter. Lärarna använder inte prov i någon högre utsträckning, utan varierar både examinationsformer, arbetssätt och undervisningsupplägg genom olika kreativa uttryckssätt.

För oss är det viktig att innehållet i undervisningen känns relevant och viktigt. Därför samarbetar vi ibland mellan olika ämnen genom att arbeta med teman utifrån samhällsaktuella frågor, till exempel integration, jämställdhet och klimat. Under läsåret anordnar vi även studiebesök och resor.

RELATIONER OCH GEMENSKAP

På Vinga folkhögskola strävar vi efter goda relationer och en varm gemenskap. Ett viktigt inslag under skoldagarna är fikarasten på förmiddagen, där personal och deltagare från olika kurser får möjlighet att mötas och lära känna varandra. Under terminerna anordnas även gemenskapsdagar och resor både inom och utanför Sverige.

Under din studietid kommer du att gå i en klass tillsammans med cirka 20 andra deltagare. En av lärarna kommer att vara din mentor och hjälpa dig att planera dina studier. Genom regelbundna samtal vill mentorn stötta dig under din studietid. Skolan erbjuder även kontakt med studievägledare och kurator.

ANTAGNINGSPROCESS OCH ANSÖKAN

Ansökan till höstterminen 2024 är öppen 20 mars – 15 maj. Ansök till kursen genom att klicka här och skapa ett konto på Schoolsoft. Om du skickar in din ansökan under ansökningsperioden blir du kallad till ett nivåtest där vi bedömer din förmåga att läsa och skriva på svenska. Om vi bedömer att ditt språk är på grundnivå kontaktar vi dig på telefon för att boka in en intervju. Om vi bedömer att ditt språk inte är på grundnivå kontaktar vi dig ifall vi har plats på Bas-nivå.

Det går även att ansöka efter sista ansökningsdag, men då kontaktar vi dig i mån av plats.

SNABBFAKTA OM KURSEN

Kurslängd: 2-4 terminer

Kurstider: 21 augusti – 19 december & 8 januari – 5 juni

Plats: Vinga Folkhögskola

Lektionstid: Mån-fre, ca 9-15

CSN-berättigad: Ja

Kostnader:  1400 kr/termin

+ 300 kr/termin för leasing av Chromebook

Antagningsvillkor: SFI D eller motsvarande språklig nivå

Ansökningsperiod inför höstterminen: 20 mars – 15 maj.