Svenska från dag 1

Vill du ha en meningsfull sysselsättning under din asylprocess och samtidigt lära dig svenska och mer om det svenska samhället? Vill du förbereda dig inför fortsatta studier på SFI och få möjlioghet att kunna genomföra dessa bättre och snabbare?

Då ska du söka denna kurs. Syftet med kursen är att du ska lära dig grunderna i det svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i vardagliga situationer samt att du ska få kunskap om Sverige, svenskar och det svenska samhället.

Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal pch gemensamt lärande i grupp. Vi lär genom mötet med varandra. Studierna utformas utifrån deltagagarnas förkunskaper. Vi lyssnar in dina önskemål och behov när vi planerar inför arbetet med kursen.

Efter genomförs kurs får du ett kursintyg.

Kursinnehåll:

Grundläggande språkinlärning – alfabetet (ljuda och läsa), grundläggande ord och begrepp, meningsuppbyggnad och grammatik, läsa och lyssna, skrivövningar och samtalsövningar.

Det svenska samhället – hälso- och sjukvård, skola och barnomsorg, stadsskick, regering, kommun, landsting och myndigheter, historia, geografi, samhällsorientering och kulturkunskap.

Praktisk svenska – matlagning och bakning.

Arbete med IT stöd – exempelvis skriva CV och personligt brev.

Studiebesök.

Kursperiod

Vårtermin – janurai till maj. Ansök senast den 1 december.
Hösttermin – augusti till december. Ansök senast den 10 juni.

Kursansvarig

Gabriel Brunegård, Jonas Nordström och Maria Larsson Tibell.

Plats

Kursen utgår från Vingas lokaler på Anders Personsgatan 18.

Lektionstid

Tre vardagar per vecka.

Kostnad

Kursen är gratis för asylsökande, men det kan tillkomma avgifter för materialkostnader. Varje kursdag bjuds du på fika.

Ansökan

Ansökan till höstterminen 2021 är stängd.
Ansökan till vårterminen 2022 öppnar den 25:e oktober.