Svenska i praktiken

Denna kurs är för dig som är ny i Sverige eller för dig som varit här lite längre och vill utvecklas på olika områden i livet i relation med andra.

Under kursen arbetar vi på olika sätt med svenska, både praktiskt och teoretiskt. Den muntliga kommunikationen ges stort utrymme. Vi bakar, lagar mat och arbetar med skapande på olika sätt. Vi  läser om och lär oss mer tillsammans om hur den svenska arbetsmarknaden och samhället i stort fungerar. Studiebesök är en viktig del i detta arbete. 

Kursen innehåller även ämnet hälsa och personlig utveckling. I detta ämne pratar vi om och arbetar med vad som ger god hälsa och välbefinnande. 

Denna kurs berättigar dig inte till CSN.

Intyg:

När du avslutar kursen får du ett kursintyg där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat.

Kurslängd:

Ett läsår, fem dagar/vecka.

Vill du studera på heltid innebär det omkring 4 timmar varje dag, förutom rast och lunch. Det är också möjligt att studera på deltid. 

Plats:

Kursen är delvis förlagd till Mötesplatsen som ligger på gränsen mellan Partille och Göteborg. 

Ansökan:

För ansökan, skicka ett mail med ditt namn och telefonnummer till info@vingafolkhogskola.se