Allmän Bas

Denna kurs är för dig som är ny i Sverige eller för dig som varit här lite längre och vill utvecklas i det svenska språket och fördjupa dina kunskaper om det svenska samhället, i relation med andra.

Syftet med kursen är att utveckla grundläggande kunskaper för att klara sig i det svenska samhället. Under kursen arbetar vi på olika sätt med svenska, både praktiskt och teoretiskt. Den muntliga kommunikationen ges stort utrymme. Vi får möjlighet att baka, laga mat och arbeta med skapande och slöjd på olika sätt. Vi läser om och lär oss mer tillsammans om hur den svenska arbetsmarknaden och samhället i stort fungerar. Studiebesök är en viktig del i denna kurs och det ingår även en del praktisk matematik.

Kursen innehåller också ämnet hälsa. I detta ämne pratar vi både om vad som ger god hälsa och välbefinnande och ser givetvis till att röra på oss, på ett sätt som alla kan vara med i. 

Kursen kommer att kunna erbjudas på olika nivåer, beroende på dina tidigare kunskaper och kan också fungera som förberedande för Allmän Grund. Denna kurs berättigar dig inte till CSN, men vi tipsar gärna om andra vägar till inkomst i samband med studierna. 

Intyg:

När du avslutar kursen får du ett kursintyg där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat.

Kurslängd:

Ett läsår, fem dagar/vecka.

Vill du studera på heltid innebär det omkring 4 timmar varje dag, förutom rast och lunch. Det är också möjligt att studera på deltid. 

Plats:

Kursen utgår från Vingas lokaler på Anders Personsgatan 18.

Ansökan:

Ansökan till vårterminen 2022 är stängd. Ansökan till höstterminen 2022 öppnar den 16 mars.