Allmän kurs

 • Här drunknar du inte i stora grupper, utan blir sedd för den du är och får chans att utvecklas.
 • Här kan du läsa in behörighet för högskolan, yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning.
 • Här kan du med utländsk bakgrund bli riktigt bra på svenska.
 • Här har du chans att lära känna människor med olika bakgrund och livserfarenhet.

På Allmän kurs har vi ca 90 studerande totalt, med stor variation i ålder och nationalitet. Vi är glada för mångfalden av människor, eftersom vi tror att en sådan miljö är berikande. När du möter och delar livserfarenheter med människor från Ale, Syrien, Hisingen, Frölunda, Rwanda, USA, Indien och Bergsjön, tror vi att du får viktiga insikter om livet och lär dig uppskatta olikhet. Och du får inte bara lärdom, du får vänner för livet.

Allmän kurs har två olika nivåer:

Allmän kurs– gymnasienivå

För dig som vill komplettera en svensk gymnasieutbildning eller som vill påbörja en gymnasieutbildning.

Allmän kurs– grundläggande nivå

För dig med utländsk bakgrund som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grund- eller gymnasienivå. Vi bedömer, utifrån dina tidigare studier och utifrån dina kunskaper i svenska språket, vilken nivå som är lämplig för dig.

Arbetssätt

Vi har ett upplägg som tar hänsyn till vad du läst tidigare, vad du är intresserad av och vad du behöver för vidare studier. Både på grund- och gymnasienivå läser du vissa ämnen var för sig (t.ex. Sv/Sva, Eng, Ma). Men vi arbetar också med ämnesövergripande teman inom ämnena Sh, Re, Nk, Hi och Sv/Sva.

Vill du studera på heltid innebär det omkring 20 klocktimmar på schemat. Utöver det finns det möjlighet till individuellt studiestöd. Det är också möjligt att studera på deltid, men inte mindre än 50 %.

Grupperna är relativt små, ca 15 personer. Det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart till dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du är hos oss. Du har även tillgång till en studievägledare och en kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka upplägg och innehåll i studierna och i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i kursrådet på skolan.

Studiebesök ingår i studierna, liksom resor. Du har möjlighet att åka till någon större stad i Sverige eller utomlands. Det senaste året har vi åkt till London och gjort resor inom Sverige, bl.a. till Varberg, Borås och till Göteborgs skärgård.

Innehåll

På grundnivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Engelska
 • Matematik

På gymnasienivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter:

 • Svenska 1, 2 och 3
 • Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2 = 1b
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1 och 1a2 = 1b
 • Historia 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1 och 2

Övrigt:

Mentorstid/klassråd: Information och möjlighet att vara delaktig i och påverka det som händer på skolan, samt tid för individuella samtal med din mentor.

Valbar kurs: Du väljer bland olika kreativa ämnen som exempelvis körsång, bild och form eller mat och hälsa, eller kurs i kristen tro.

Handledning
Behöver man mer hjälp med sina studier kan man lägga in handledning på sitt schema. Vi är beredda att arbeta hårt tillsammans med dig för att du ska lyckas med dina studier.

Det kan bli mindre förändringar i kursutbudet.

Allmän kurs har två olika ingångar:

1. Grundnivå – svenska som andraspråk

Kurslängd: 1-4 terminer

Utbildningen är till för dig med utländsk bakgrund som har klarat sfi kurs D eller motsvarande. Den är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter. Matematik och engelska är även möjligt att läsa på gymnasienivå.

Utbildningen är även för dig som har gått en svensk grundskola men som saknar betyg i grundskolans kärnämnen.

Om du klarar kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år. Sedan vill du kanske söka jobb eller studera vidare på gymnasienivå; allmänna ämnen eller en yrkesutbildning.

2. Gymnasienivå

Kurslängd: 1-3 år

Det finns flera olika skäl till att studera här. Du kanske:

 • inte påbörjat eller läst klart svenskt gymnasium, men önskar att göra det nu.
 • vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på gymnasienivå, för att kunna studera vidare, ha lättare att få jobb och klara dig bättre i samhället.
 • vill bättra på dina kunskaper och vistas i en stimulerande studiemiljö.

Denna utbildning är ett alternativ till gymnasieskolan eller vuxengymnasium. Du studerar olika ämnen, för att komplettera tidigare studier eller för att läsa in en hel gymnasieutbildning.

Behörighet, studieomdöme & intyg
När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat, på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Om du klarar kurserna på grundnivå får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år.

Om du vill få grundläggande behörighet till yrkeshögskolan behöver du bli godkänd i   Sv/Sva 1, Sh 1a1, Re 1, Nk 1a1, Hi 1a1, Eng 5 och Ma 1. Vill du uppnå grundläggande behörighet för högskolan behöver du även bli godkänd i Sv/ Sva 2 och 3 och Eng 6. Många utbildningar på yrkeshögskolan och högskolan kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

För behörighet till både yrkeshögskolan och högskolan gäller också att du ska ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola i sammanlagt tre år. Ett års arbetslivserfarenhet kan också räknas in i tiden.

Du får inte betyg i varje ämne. Om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme, vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. Studieomdömet ges i en sjugradig skala med huvudstegen Utmärkt, Mycket god, God och Mindre god. Mellan dessa finns ytterligare tre skalsteg. Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskolan i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

Kostnader
Du betalar själv för kurslitteratur och studiematerial. Räkna också med kostnader vid studiebesök, friluftsdagar, resor etc. För övriga kostnader, se fliken Bra att veta.

Studiestöd
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se

Ansökan och antagning
Vi antar till varje termin (aug och jan). Sista ansökningsdag till höstterminen är 15 maj och till vårterminen 15 november. Antagning sker fortlöpande, så det är bra att söka så tidigt som möjligt. I mån av plats behandlar vi även ansökningar som kommit in efter sista ansökningsdag.

Om du är vill veta mer om kurserna, kontakta oss via mail, telefon eller använd kontaktformuläret.

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs görs via Schoolsoft. Välj kurs och skapa ett konto på Schoolsoft. Därefter gör du din ansökan. Du kan sedan via ditt konto följa vad som händer med ansökan.


Allmän kurs – grundläggande nivå


Allmän kurs – gymnasienivå