Allmän kurs

 • Här arbetar vi i mindre grupper så att du får en chans att utvecklas och bli sedd för den du är. 
 • Här kan du läsa in behörighet för högskolan, yrkeshögskolan eller annan eftergymnasial utbildning.
 • Här kan du med utländsk bakgrund bli riktigt bra på svenska.
 • Här har du chans att lära känna människor med olika bakgrund och livserfarenhet.

På Allmän kurs har vi omkring 80 studerande totalt, med stor variation i ålder och nationalitet. Vi är glada för mångfalden av människor, eftersom vi tror att en sådan miljö är berikande. När du möter och delar livserfarenheter med människor från hela världen tror vi att du får viktiga insikter och lär dig uppskatta olikhet. Du får inte bara kunskap utan du får även vänner för livet.

ALLMÄN KURS HAR TVÅ OLIKA NIVÅER
Allmän kurs– grundskolenivå
Kurslängd: 1-2 år

För dig med utländsk bakgrund som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grundnivå. Vi bedömer, utifrån dina tidigare studier och utifrån dina kunskaper i svenska språket, vilken nivå som är lämplig för dig. 

Den är ett alternativ till kommunens grundläggande vuxenutbildning. Du studerar svenska som andraspråk och andra ämnen på grundskolenivå i en miljö där du har möjlighet att prata mycket svenska och knyta nya kontakter.

Utbildningen är även för dig som har gått en svensk grundskola men som saknar betyg i grundskolans kärnämnen.

Om du klarar kurserna får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år. Sedan vill du kanske söka jobb eller studera vidare på gymnasienivå; allmänna ämnen eller en yrkesutbildning.

På grundnivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter hos oss:

 • Svenska/Svenska som andraspråk
 • Samhällskunskap
 • Engelska
 • Matematik

Allmän kurs– gymnasienivå

Kurslängd: 1-3 år

För dig som vill komplettera en svensk eller utländsk gymnasieutbildning eller som vill påbörja en gymnasieutbildning. Denna utbildning är ett alternativ till gymnasieskolan eller vuxengymnasium. 

Du kanske:

 • inte påbörjat eller läst klart svenskt gymnasium, men önskar att göra det nu.
 • vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på gymnasienivå, för att kunna studera vidare, ha lättare att få jobb och på så sätt klara dig bättre i samhället.
 • vill bättra på dina kunskaper och vistas i en stimulerande studiemiljö.

På gymnasienivå finns möjlighet att uppnå följande behörigheter hos oss:

 • Svenska 1, 2 och 3 / Svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • Samhällskunskap 1a1 och 1a2 
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1, 1a2 och Nk 2
 • Historia 1a1 och 1a2
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1b och 2b

ARBETSSÄTT
Vi har ett upplägg som tar hänsyn till vad du läst tidigare, vad du är intresserad av och vad du behöver för vidare studier. Både på grund- och gymnasienivå läser du vissa ämnen var för sig exempelvis Svenska/Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik. Men vi arbetar också med ämnesövergripande teman inom ämnena Samhällskunskap, Religion, Naturkunskap, Historia och Svenska/Svenska som andraspråk.

Vill du studera på heltid innebär det omkring 20 klocktimmar på schemat. Utöver det finns det möjlighet till individuellt studiestöd. Det är också möjligt att studera på deltid.

Grupperna är relativt små, ca 15-20 personer. Det gör att alla kan komma till tals och att läraren hinner ge det stöd som behövs till var och en. Vi tänker att gruppen också är en stor tillgång för dig som individ, för att stötta och utmana dig.

Vi är måna om att ha en varm och vänlig studiemiljö präglad av goda relationer. Vi vill se till dig som hel människa, inte enbart dina studiebehov. En av lärarna blir din mentor. Han eller hon hjälper dig att lägga upp dina studier, följer upp hur studierna fungerar och finns till hands för samtal under hela tiden du studerar hos oss. Du har även tillgång till studievägledare och kurator.

Det är viktigt för oss att du är delaktig i och kan påverka både upplägg och innehåll i studierna samt i skolans verksamhet som helhet. Det kan du till exempel göra genom att engagera dig i skolans kursråd.

Studiebesök och resor
I studierna ingår både studiebesök och resor. Du har möjlighet att åka till någon större stad i Sverige eller utomlands. Det senaste året har vi åkt till London samt även gjort resor inom Sverige, bl.a. till Varberg, Borås och Göteborgs skärgård.

Handledning
Behöver man mer hjälp med sina studier kan man lägga in handledning på sitt schema. Vi är beredda att arbeta hårt tillsammans med dig för att du ska lyckas med dina studier.

ÖVRIGT

Mentorstid/klassråd

Information och möjlighet att vara delaktig i och påverka det som händer på skolan. Även tid för individuella samtal med din mentor samt tid för egenstudier. 

Valbar kurs

Du väljer bland olika kreativa ämnen som exempelvis körsång, musik, bild och form, idrott och hälsa, Bibelkunskap eller yrke och arbetsliv.

BEHÖRIGHET, STUDIEOMDÖME & INTYG
När du avslutar studierna hos oss utfärdar vi behörighet i de ämnen du klarat, på grundskolenivå eller på gymnasienivå.

Grundskolenivå
Om du klarar kurserna på grundskolenivå får du behörighet som motsvarar grundskolans nionde år.

Gymnasienivå
Vill du uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskolan behöver du bli godkänd i:

 • Svenska/svenska som andraspråk 1 
 • Engelska 5 
 • Matematik 1 a, b eller c 
 • Samhällskunskap 1a1 
 • Historia 1a1 
 • Religionskunskap 1
 • Naturkunskap 1a1 

Vill du uppnå grundläggande behörighet för högskola/universitet behöver du även bli godkänd i:

 • Svenska /Svenska som andraspråk 2 och 3 
 • Engelska 6

Särskild behörighet
Många utbildningar på yrkeshögskolan och högskolan/universitet kräver behörighet i fler kurser, så kallad särskild behörighet.

Studieomdöme

För behörighet till både yrkeshögskolan och högskolan/universitet gäller också att du ska ha studerat på gymnasium/vuxengymnasium/folkhögskola i sammanlagt tre år. Ett års arbetslivserfarenhet kan också räknas in i tiden.


På folkhögskola får du inte betyg i varje ämne. Utan om du studerat minst ett år på heltid, eller motsvarande tid på deltid, får du istället ett studieomdöme. Vilket är en helhetsbedömning av din studieförmåga. 

Studieomdömet ges i en sjugradig skala:

4     –  Utmärkt studieförmåga

3,5  –  Mycket god – Utmärkt studieförmåga

3     –  Mycket god studieförmåga

2,5  –  God – Mycket god studieförmåga

2     –  God studieförmåga

1,5  –  Mindre god – God studieförmåga

1     – Mindre god studieförmåga

Studieomdöme sätts på alla folkhögskolor i Sverige och med det kan du söka till högskola/universitet i folkhögskolans kvot, om du uppnått grundläggande behörighet för högskolestudier.

Intyg
Du får också ett kursintyg när du slutar, där det framgår under vilken tid och i vilken omfattning du studerat på skolan.

KOSTNADER
Alla kursdeltagare på Allmän kurs betalar en serviceavgift på 1050 kronor per termin för bland annat fika, försäkring, kopiering samt studiematerial. Räkna också med att kostnader för kurslitteratur, studiebesök, friluftsdagar samt studieresor m.m. tillkommer.  

STUDIESTÖD
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se

ANSÖKAN & ANTAGNING
Information om ansökan och antagning hittar du under fliken ANSÖKAN. 

Om du är vill veta mer om kurserna kontakta oss via mail, telefon eller använd kontaktformuläret.

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs görs via Schoolsoft. Välj kurs och skapa ett konto på Schoolsoft. Därefter gör du din ansökan. Du kan sedan via ditt konto följa vad som händer med ansökan.


Allmän kurs – grundläggande nivå


Allmän kurs – gymnasienivå