ALLMÄN KURS – GRUND MED YRKESPROFIL Omsorg

Vill du fördjupa dig inom svenskt yrkesliv och omsorgsyrken i teori och praktik?

Vill du kombinera ämnesstudier med arbetserfarenhet för ökade jobbchanser?

Vill du utvecklas i svenska språket, utmanas i dina kunskaper och växa som människa?

Då ska du söka allmän kurs på grundnivå med yrkesprofil.

Kursen är för dig som vill kombinera ämnesstudierna med en yrkesinriktning inom barn- eller äldreomsorg. Parallellt med yrkesföreläsningar och praktik studerar du med utländsk bakgrund svenska som andraspråk på grundläggande nivå (SAS Grund), som är nivån efter SFI D. I kursen ingår även andra ämnen på grundläggande nivå.

Studierna på grundläggande nivå tar 2-4 terminer och du kan välja att läsa yrkesinriktningen en del av den tiden. Hur lång tid studierna på grundnivå tar beror på din studiebakgrund, dina kunskaper i svenska språket och din kunskapsutveckling.

KURSINNEHÅLL OCH INTYG

På yrkesprofilen läser du svenska, samhällskunskap och engelska, men får även ta del av föreläsningar från förskollärare, vårdpersonal och andra experter inom omsorgsyrken. En dag per vecka är du på din praktikplats, där du med stöd av din handledare får utföra olika arbetsuppgifter.

När du studerat minst ett år hos oss får du ett intyg. Om du blivit godkänd i några ämnen får du ett papper där det står vilka behörigheter du klarat när du slutar på skolan. Behörigheterna fungerar på samma sätt som betyg när du söker jobb eller vidare studier.

På yrkesinriktningen har du möjlighet att få behörighet i följande ämnen:

  • Svenska/Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Samhällskunskap

Förutom behörighetsgivande ämnen kommer du även att ha följande ämnen på ditt schema:

  • Praktik en dag per vecka inom barn- eller äldreomsorg
  • Mentorstid och klassråd
  • Valbara kurser (till exempel matlagning, idrott, körsång, skapande, språkcafé och bibel)

UNDERVISNING OCH ARBETSSÄTT

På folkhögskola kallas de studerande för deltagare. Vi tror att delaktighet är en förutsättning för lärande och därför är det viktigt att du och alla i gruppen är närvarande på lektionerna. Genom klassråd och skolråd finns det även möjlighet att påverka frågor som rör studierna och skolans verksamhet i stort.

Vår undervisning bygger på samtal, diskussioner och samarbete i grupp eftersom vi tror att vi lär oss tillsammans och kan nå viktiga insikter genom att dela livserfarenheter. Lärarna använder inte prov i någon högre utsträckning, utan varierar både examinationsformer, arbetssätt och undervisningsupplägg genom olika kreativa uttryckssätt.

För oss är det viktig att innehållet i undervisningen känns relevant och viktigt. Därför samarbetar vi ibland mellan olika ämnen genom att arbeta med teman utifrån samhällsaktuella frågor, till exempel integration, jämställdhet och klimat. Under läsåret anordnar vi även studiebesök och resor.


RELATIONER OCH GEMENSKAP

På Vinga folkhögskola strävar vi efter goda relationer och en varm gemenskap. Ett viktigt inslag under skoldagarna är fikarasten på förmiddagen, där personal och deltagare från olika kurser får möjlighet att mötas och lära känna varandra. Under terminerna anordnas även gemenskapsdagar och resor både inom och utanför Sverige.

Under din studietid kommer du att gå i en klass tillsammans med cirka 20 andra deltagare. En av lärarna kommer att vara din mentor och hjälpa dig att planera dina studier. Genom regelbundna samtal vill mentorn stötta dig under din studietid. Skolan erbjuder även kontakt med studievägledare och kurator.


ANTAGNINGSPROCESS OCH ANSÖKAN

Ansök till kursen genom att klicka här och skapa ett konto på Schoolsoft. Om du skickar in din ansökan under ansökningsperioden blir du kallad till ett nivåtest där vi bedömer din förmåga att läsa och skriva på svenska. Om vi bedömer att ditt språk är på grundnivå kontaktar vi dig på telefon för att boka in en intervju. Det går även att ansöka efter sista ansökningsdag, men då kontaktar vi dig i mån av plats.

SNABBFAKTA OM KURSEN

Kurslängd: 2-4 terminer

Kursstart: augusti och januari

Plats: Vinga Folkhögskola

CSN-berättigad: Ja

Kostnader:  1150 kr/termin

Antagningsvillkor: SFI D eller motsvarande språklig nivå

Sista ansökningsdag: 27 maj

KontaktuppgifterMaja Lidbeck