Svenska från dag 1

Kursen erbjuds inte under höstterminen 2023

Vill du ha en meningsfull sysselsättning under din asylprocess och samtidigt lära dig svenska och mer om det svenska samhället? Vill du förbereda dig inför fortsatta studier på SFI eller folkhögskola och få möjlighet att kunna genomföra dessa bättre och snabbare?

Denna kurs är för dig som är asylsökande. Syftet med kursen är att du ska lära dig grunderna i det svenska språket så att du kan göra dig förstådd och förstå andra i vardagliga situationer samt att du ska få kunskap om Sverige, svenskar och det svenska samhället.

Undervisningen utgår från folkhögskolans pedagogik som betonar aktivt deltagande, samtal och gemensamt lärande i grupp. Vi lär genom mötet med varandra. Studierna utformas utifrån deltagarnas förkunskaper. Vi lyssnar in dina önskemål och behov när vi planerar inför arbetet med kursen.

Efter genomförd kurs får du ett kursintyg.

Kursinnehåll

  • Grundläggande språkinlärning – alfabetet (ljuda och läsa), grundläggande ord och begrepp, meningsuppbyggnad och grammatik, läsa och lyssna, skrivövningar och samtalsövningar. Ibland tränar vi även praktisk svenska genom t.ex. matlagning och bakning.
  • Det svenska samhället – hälso- och sjukvård, skola och barnomsorg, stadsskick, regering, kommun, landsting och myndigheter, historia, geografi, samhällsorientering, religion och kulturkunskap.
  • Arbete med IT stöd – exempelvis skriva CV och personligt brev.
  • Studiebesök

Ansökan

Kursen Svenska Från Dag 1 är en kurs för asylsökande. 

KURSEN ERBJUDS INTE UNDER HÖSTTERMINEN 2023

SNABBFAKTA OM KURSEN

Kurslängd: 1-2 terminer

Kursstart: augusti och januari

Plats: Kursen utgår från Falkgatan 7

Lektionstid: Mån-fre, 9.15-14.30

Kostnader: kursen kostar inget för dig som är asylsökande

Ansökan:  KURSEN ERBJUDS INTE UNDER HÖSTTERMINEN 2023

Kursansvarig: Gabriel Brunegård