PLP – Pastors- och ledarskapsprogrammet

(i samverkan med ALT)

Akademi för Ledarskap och Teologi (ALT) är ett ledande centrum för teologisk undervisning, reflektion och forskning, som kan ge konstruktiva bidrag till samtidens utmaningar för såväl kyrka som samhälle. Huvudmän för skolan är Pingst – Fria församlingar i samverkan, Evangeliska Frikyrkan och Svenska Alliansmissionen.

Pastors- och ledarprogrammet

Tillsammans med sju folkhögskolor erbjuder ALT det fyraåriga pastors- och ledarprogrammet. Utbildningen innehåller kurser inom bibelkunskap och bibelteologi, systematisk teologi och etik, kyrkohistoria, mission, religionshistoria och samtidskunskap, själavård, ledarskap, förkunnelse och undervisning, diakoni, församlingsliv mm. Studier varvas med praktik i en utbildningsförsamling och nära kontakt med en mentor som följer studenten genom hela utbildningen. Utbildningen ges på ALTs sex studiecenter: Campus Örebro, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Malmö och Umeå.

Promis

För den som vill förbereda sig för ett utlandsuppdrag, komplettera sin yrkesroll med ett tydligt missionsfokus eller jobba med integration bland nysvenskar erbjuder ALT PROMIS. Det är en terminslång utbildning som ges för den som arbetar/vill arbeta interkulturellt utomlands eller i Sverige, exempelvis med integration i församlingen, församlingsgrundande arbete i mångkulturella miljöer eller i mötet med flyktingar och migrantförsamlingar. Utbildningen syftar till att stärka den teoretiska kunskapen om kultur och omvärld samt att fördjupa reflektionerna kring ens egen roll och tjänst i interkulturella sammanhang och det egna lärjungaskapet. Kurserna ges under vårterminen och är en samverkan mellan ALT och Örebro Folkhögskola.

Terminen för socialt och diakonalt arbete

Idag är många församlingar i Sverige engagerade i olika sociala projekt för missbrukare, barn och nysvenskar. Församlingar driver förskola, skola, äldreboenden, second hand-butiker med arbetsträning, med mera. Denna utveckling har gjort kyrkor till viktiga aktörer i det civila samhället. Därför utvecklar nu ALT en termin för socialt och diakonalt arbete. Den startas ht 19 och är just nu under uppbyggnad. Terminen kan bland annat läsas som en del i pastors- och ledarprogrammet och i teologiskt kandidatprogram, den kan även läsas av ledare och verksamma i sociala och diakonala projekt samt församlingsmedlemmar engagerade i socialt arbete som önskar fördjupning och vidareutveckling.

SNABBFAKTA OM KURSEN

Kursstart: Augusti

Plats: Vinga Folkhögskola

CSN-berättigad: Ja

Sista ansökningsdag: 15 april

Kontaktuppgifter: Pontus Tunhav