Bra att veta

Praktisk information om tider, kostnader mm.

Läsårstider

2018-19
Höstterminen 22/8 – 19/12 2018
Vårterminen 9/1 – 5/6 2019

Ansökan

OBS! Ansökningsperioden är olika för olika utbildningar. Är du osäker så kontakta skolan via mejl eller telefon. Se informationen här under!

  • Allmänna linjen: Senast 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.
  • Music Academy: Senast 15 maj inför höstterminen och 15 november inför vårterminen.

Se utbildningarnas egna sidor för ev specifika krav vid ansökan!

Antagning kan ske senare i mån av plats på de olika utbildningarna. Följande handlingar bifogas ansökan: 

  • Personligt brev
  • Betyg/intyg från senast avslutad skola

Kostnader

Undervisningen på folkhögskolan är kostnadsfri. Alla kursdeltagare betalar en avgift på 250 kronor/termin för försäkring och kopiering (egen samt studiematerial). Läs mer under de olika utbildningarna om materialkostnader och kostnader för t ex studieresor mm.

Fika och mat

Förmiddagsfika måndag–fredag kostar 35 kr/vecka. Det finns möjlighet att micra medhavd lunch i skolans cafeteria.

Praktiskt arbete

Alla som studerar på folkhögskola deltar i vissa praktiska uppgifter. På Vinga kan det till exempel vara städning av studiesalar och gemensamma utrymmen eller andra uppgifter.

Studeranderätt

Vinga Folkhögskola har som målsättning att följa den studeranderättsliga standard som beskrivs på sidan Studeranderätt.