Allmän kurs med yrkesprofil

ALLMÄN KURS med yrkesprofil på grundskolenivå
Kurslängd: 1-2 år

För dig med utländsk bakgrund som vill studera svenska som andraspråk och andra ämnen på grundnivå. Vi bedömer, utifrån dina tidigare studier och utifrån dina kunskaper i svenska språket, vilken nivå som är lämplig för dig. 

Ämnena på grundskolenivå kommer sedan att kompletteras med yrkessvenska, ämnen inom omsorg samt praktik en dag i veckan.

På Allmän kurs har vi omkring 80 studerande totalt, med stor variation i ålder och nationalitet. Vi är glada för mångfalden av människor, eftersom vi tror att en sådan miljö är berikande. När du möter och delar livserfarenheter med människor från hela världen tror vi att du får viktiga insikter och lär dig uppskatta olikhet. Du får inte bara kunskap utan du får även vänner för livet.

Mer information kring Allmän kurs på grundskolenivå hittar du under fliken utbildning – Allmän kurs eller klicka här

KOSTNADER
Alla kursdeltagare på Allmän kurs betalar en serviceavgift på 1050 kronor per termin för bland annat fika, försäkring, kopiering samt studiematerial. Räkna också med att kostnader för kurslitteratur, studiebesök, friluftsdagar samt studieresor m.m. tillkommer.  

STUDIESTÖD
Studier på Allmän kurs ger dig rätt till studiestöd från CSN. Läs mer på www.csn.se

ANSÖKAN & ANTAGNING
Information om ansökan och antagning hittar du under fliken ANSÖKAN. 

Om du är vill veta mer om kurserna kontakta oss via mail, telefon eller använd kontaktformuläret.

Ansökan

Ansökan till Allmän kurs görs via Schoolsoft. Välj kurs och skapa ett konto på Schoolsoft. Därefter gör du din ansökan. Du kan sedan via ditt konto följa vad som händer med ansökan.


Allmän kurs – grundläggande nivå